“Let op: Deze website is gerestaureerd met behulp van gearchiveerde inhoud. De website eist geen rechten op deze inhoud. Dit is niet de officiële website. Voor de officiële website kunt u terecht op http://www.emmasafetyfootwear.com.”

Privacy verklaring

Persoonlijke informatie

U kunt de EMMA website anoniem bezoeken, dat wil zeggen zonder mee te delen wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Het kan echter mogelijk zijn dat wij voor specifieke doeleinden informatie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres. Wij streven ernaar u te allen tijde hieromtrent te informeren. Als u besluit ons of onze zakelijke partners de persoonlijke informatie te verstrekken die zij nodig hebben – bijvoorbeeld om met u te corresponderen – zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat deze informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, zullen wij dit respecteren.

Beveiliging en kwaliteit van informatie

Het is onze bedoeling de kwaliteit en integriteit van persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud op die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. EMMA Veiligheidschoenen behoudt zich het recht voor deze “Privacy Verklaring” te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.